Patakaran sa Pagkapribado

Ang aming patakaran sa pagkapribado ay nilalayon na bigyan kayo ng impormasyon tungkol sa mga uri ng personal na impormasyon na aming kinokolekta, paano namin ginagamit ang impormasyong ito, at kung paano namin inaangkin ang inyong privacy. Kami ay sumusunod sa mga sumusunod na patakaran:

Pagkolekta ng Impormasyon

Kami ay kolektahin ang sumusunod na personal na impormasyon:

  • Pangalan
  • Tirahan
  • Numero ng telepono
  • Address ng email

Kami ay nagkakaroon ng karapatan na humiling ng iba pang impormasyon sa mga pagkakataon, ngunit ito ay strictly sa pagitan ng kliyente at ng aming kumpanya. Ang lahat ng impormasyong ito ay matapat na ituring at ipagkakatiwala.

Paggamit ng Impormasyon

Ginagamit namin ang impormasyong nakolekta para sa mga sumusunod na layunin:

- Upang personalisahin ang inyong karanasan sa acuflex.top

- Upang magbigay ng mga serbisyo, mga promosyon, at mga abiso na may kinalaman sa aming mga produkto at serbisyo

- Upang mapabuti ang kalidad ng aming mga serbisyo

- Upang matugunan ang mga kahilingan at mga reklamo ng mga customer

Pagpapahayag ng Impormasyon

Kami ay hindi ibabahagi ang inyong impormasyon sa ibang mga indibidwal o mga kumpanya maliban na lamang kung kami ay kinakailangan sa ilalim ng batas o mayroon kaming pahintulot sa pagkakaroon ng pagsang-ayon mula sa inyo. Ipinapahayag namin ang impormasyon sa mga sumusunod na sitwasyon:

  • Kapag kinakailangan ng batas
  • Kapag mayroon kaming pagsang-ayon mula sa inyo

Sa mga pagkakataon na kami ay nagbabahagi ng impormasyon, ginagawa namin ito sa pamamagitan ng pinakasegurong mga paraan upang mapanatiling ligtas ang inyong impormasyon.

SSL Encryption

acuflex.top ay nagtataglay ng SSL Certificate para sa proteksyon ng inyong mga sensitibong impormasyon. Ito ay nagbibigay ng ligtas at selyadong koneksyon sa pagitan ng inyong browser at aming website, na ginagarantiyahan na ang impormasyon ay hindi ma-access o mabasa ng anumang third party.

Sumusunod kami sa mga pinakamahigpit na safety at security standards upang matiyak na ang inyong impormasyon ay ligtas at protektado.